Poetsbedrijf SAV

Werken bij SAV

De lat ligt niet hoog om aan het werk te gaan bij SAV.

Doordat er binnen ons bedrijf veel verschillende werkzaamheden te doen zijn, is er voor mensen die op afstand tot de arbeidsmarkt staan altijd werk te vinden.

Werknemers van poetsbedrijf SAV kunnen:

  • opgeleid worden tot autopoetser met een door Focwa erkend certificaat
  • doorstromen naar bedrijven op de reguliere arbeidsmarkt
  • werken naar arbeidsvermogen

Wanneer de zojuist genoemde doelen niet haalbaar zijn, kan het voldoende zijn voor de werknemers om te werken als dagbesteding. De werknemers kunnen zich dan op verschillende gebieden uit laten dagen. zo kunnen ze onder andere:

  • zich werknemersvaardigheden eigen maken
  • leren samenwerken
  • vertrouwen krijgen in zichzelf
  • prestaties leveren
  • angsten overwinnen
  • leren klantgericht te zijn

Toegang tot S.A.V.

Om te beoordelen of een potentiële werknemer geschikt is voor een stage- of werkplek, vindt er eerst een gesprek plaats tussen hem en S.A.V. (eventueel samen met de coach/begeleider of ouders). Als uit dat gesprek blijkt dat hij een plek bij S.A.V. krijgt aangeboden, bepalen we samen met de werknemer een leerdoelstelling. Deze is het uitgangspunt in een trajectplan. Samen met de jobcoach/zorgorganisatie/school bekijkt S.A.V. hoe het beste aan de leerdoelstelling voldaan kan worden.

Beloning

De werknemers die werken bij poetsbedrijf S.A.V. worden ingeschaald en beloond conform de Cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening

Sluit Menu